green-leaf-trees-904807

Jungle feestje

Onder wildernisgebied verstaat men een gebied dat de naam wildernis verdient omdat het niet of nauwelijks door mensen zou zijn en worden beïnvloed. Tegenwoordig worden dergelijke gebieden in de westerse wereld als waardevol beschouwd. In andere tijden en op andere plaatsen wordt of werd wildernis of onland niet gewaardeerd en waar mogelijk omgezet in voor de mens dienstbaar land of water. De internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN heeft wildernisgebieden binnen haar systematiek van natuurgebieden aangeduid als de categorie die de strengste bescherming verdient. Het doel van de instelling van dit soort gebieden is meestal het kunnen verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de monitoring van milieu-veranderingen of de strikte bescherming ervan vanwege de flora, fauna of geologie. Verschillende landen (onder meer de VS, Zuid- Afrika, Canada en Australië) hebben wildernisgebieden (wilderness areas) aangewezen en bepaald dat menselijke invloeden daar tot een minimum beperkt moeten zijn. In veel landen streeft men naar nieuwe wildernis.