Jungle feestje

Onder wildernisgebied verstaat men een gebied dat de naam wildernis verdient omdat het niet of nauwelijks door mensen zou zijn en worden beïnvloed. Tegenwoordig worden dergelijke gebieden in de westerse wereld als waardevol beschouwd. In andere tijden en op andere plaatsen wordt of werd wildernis of onland niet gewaardeerd en waar mogelijk omgezet in voor de mens dienstbaar land of water. […]